Beszámoló a 2012. február 28-i felolvasóülésről

2012. február 28-án az Arany János Társaság soron következő ülésén Mészáros László, történész-muzeológus, a Társaság rendes tagja tartott előadást a neves nagykőrösi Jalsoviczky - családról. A gazdag képanyaggal illusztrált bemutatásra az érdeklődőktől megtelt gimnáziumi díszteremben került sor. A közönség négy generáción át követhette a családtörténetet. A középbirokos nemesi Jalsoviczkyak jelentős szerepet játszottak a város életében: tagjai nagy tudású, művelt emberek voltak. Személyüket tisztelet övezte.  Közéleti szerepet vittek, jótékonykodtak, s végig hűek maradtak városukhoz. Sokan közülük több szálon kapcsolódtak az Arany János Református Gimnáziumhoz. Az első generáció kiemelkedő alakja, Jalsoviczky Mihály, aki gazdálkodása és birtokszerzése révén megalapozta a család felemelkedését, 1853-ban ezt hagyta örökül végrendeletében: „gyermekeimre hagyom a mindenhatótól atyai áldásomat. Elvárom tőlük, hogy egymást szeressék, becsüljék, kövessék az én példámat: istenfélők legyenek, a szegényt alamizsna nélkül a házuktól el ne bocsássák, és csak így várhatják magukra a teremtő áldását.” Ez az atyai óhaj mind a mai napig, majd’ kétszáz év elteltével is kötelezi a család tagjait. Többen szoros szállal kapcsolódtak az Arany János Református Gimnáziumhoz: a harmadik generáció tagja, Jalsoviczky Sándor hozta létre a ma is működő Diákszövetséget, s lett annak első elnöke 1926-ban. A ma Amerikában élő Jalsoviczky István öregdiák, rendszeresen hazajár, s nem feledve az ősök mondatát, erkölcsi parancsát, adományának köszönhetően minden karácsonykor 4 jó szorgalmú, de anyagi támogatásra szoruló diákot jutalmaz az iskola.

A nagykőrösi református temetőben található családi sírkertet Jalsoviczky Anna (gimnáziumunk kiváló kosarasa volt) kérésére az iskola tanulói fogják gondozni.

Az előadást megtisztelték a jelenlétükkel Jalsoviczky Zoltán gyermekei: Szűcs Lajosné Jalsoviczky Lilla, Zoltán legfiatalabb lánya, ő ma  Budapesten él.  Kiss Sándorné  Jalsoviczky Ida, aki Zoltán legidősebb lánya.  Nagy Lászlóné – Zoltán Róza nevű lánya férjével és lányával érkezett, valamint Jalsoviczky László – Zoltán fia, aki ma Szegeden él.

Mészáros László

 Jalsoviczky Zoltán gyermekei

Jalsoviczky Zoltán leszármazottai

Kapcsolodó tartalom: