ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2012/13. ÉVRŐL

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2012/13. ÉVRŐL

Taglétszám

2010. 101 fő; 2011. 105 fő; 2012. 108 fő;

A közgyűlés döntésének megfelelően az alapszabály előírását alkalmazva 13 egykori tagtársunk kizárására került sor a 2012. október 19-én megtartott ülésünkön.

A 2012. évi közgyűlés döntött az új tagdíjak összegéről, ezután a nyugdíjasok számára 700 az aktív dolgozóknak pedig 2.000 Ft-ra emelkedett a tagdíj összege. Tájékoztatásként közlöm, hogy egy meghívó sima postai kiküldése 110 Ft. Az ülésekre meghívott (nem helyi) előadók tiszteletdíjára és útiköltsége kb. 10-15.000 Ft-ot fordítottunk eddig egyéb támogatásokból. Tapasztalták a tagtársak, hogy az üléseink után szerény vendéglátással is szolgáltunk.

2012-ben 56 tagunk, 2013-ban pedig eddig 36-an fizették be az éves tagdíjat (45.000 Ft.). Kérem a tagtársakat, hogy az első negyedévben fizessék be az összeget, mert a felhasználása folyamatos.

A társaság taglétszáma 2013. június 5-én 107 fő.

A tagok közül 20-25 fő látogatja programjainkat.

2012. évi elszámolás

Bevétel

Tagdíj: 69.200 Ft.

Önkormányzati támogatás: 50000 Ft.

Bankkamat: 338 Ft.

Kiadás

Könyv 10660 Ft.

Előadói díj 10000 Ft.

Nyomtatvány 180 Ft.

Bankköltség 2080 Ft.

Téves banki könyvelés visszautalás 12000 Ft.

Záró egyenleg 2012. 12. 31.

Bankszámlánkon: 104.880 Ft

Pénztárban: 42.096 Ft.

Összesen: 146.976 Ft.                                                                       (2013. 02. 20.)

2012. október 19., péntek 13.45. Városi Arany János Ünnepség, a költő-tanár halálának 130. évfordulója emlékére. Ünnepi beszédet mondott: Darvasi Zoltán a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum igazgatója, aki „Csonka torony nyúlik a felhőbe” címmel a nagykőrösi Arany János Társaság tagjaival 16 órától beszélgetésen vett rész a szalontai küldöttséggel. Vendégeink voltak: Mészár Julianna az Arany János Elméleti Líceum igazgatónője és Patócs Júlia az Arany János Művelődési Egyesület elnöke.

2012. november 10-re, Nagyszalontára tervezett kirándulásunk elmaradt, melyre az idén sort kerítünk. A várható időpont szeptember 28., szombat.

2013. február 20-án, 16 órakor, a Református Középiskola igazgatói irodájában tartottuk meg a vezetőségi ülést és állítottuk össze a 2013. évi programtervezetet.

Az első felolvasó ülésünkre 2013. március 22-én, pénteken 17 órakor került sor a Református Középiskola dísztermében. „Sandaló” Arany-szövegek címmel Beke József irodalomtörténész, gimnáziumi tanár tartott előadást.

A második felolvasó ülésünkre 2013. április 26-án, pénteken 17 órakor került sor a Református Középiskola dísztermében. Irodalmi barangolás címmel Szász László irodalomtörténész, nyugalmazott egyetemi tanár tartott előadást.

A harmadik felolvasó ülésünkre 2013. május 17-én, pénteken 17 órakor került sor a Református Középiskola dísztermében. „A száműzött írófejedelem” Emlékezés Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulója alkalmából címmel Takaró Mihály irodalomtörténész előadása.

Közgyűlés 2013. június 7-e, péntek 17 óra, Református Középiskola díszterme.

Tervezett programjaink:

2013. szeptember 28. kirándulás Nagyszalontára.

2013. október 22., kedd 13.45. Városi Arany János Ünnepség Szónok: Vári Fábián László József Attila díjas költő, a Magyar Írószövetség Választmányának és a Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának a tagja. Szónoki beszéde után beszélgetés költészetéről és a kárpátaljai irodalmi életről.

2013. november 4-8-a között, a Református Középiskola dísztermében Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulójára vetélkedőt szervezünk az általános iskola felső tagozataira járó diákok számára. F: Gyóni Ilona, Szokonyáné Berecz Eszter, Onhauszné Godó Benita.

A 2012. évi közgyűlésen felvetett javaslatokról:

Az üléseink a jövőben is pénteki napon 17 órakor kerülnek megtartásra. Az előadóknak ez az időpont a legmegfelelőbb.

Az általános iskola magyartanárait a Gárdonyi versenyen meghívjuk a társaság tagjai sorába.

A Törös László utca kérdése az önkormányzat döntésére vár.

Kérem, hogy a tagdíjat az első negyedév végéig fizessék be a tagtársak. Egyértelmű javaslatot fogalmazott meg több tagtársunk a múltkor. „A nem fizető tagot 1 év elteltével fel kell szólítani és amennyiben 1 hónap alatt nem rendezi a mulasztását a vezetőség javaslatára az éve közgyűlés kizárja.”

Egyéb javaslatok:

A Társaság üléseiről video felvételeket készíttettünk, amit kb. 300 Ft. önköltségi áron biztosítunk az igényüket bejelentő tagoknak. Akinek van e-mail címe és nem szerepel a listánkon kérem jelezze, mert sokban megkönnyítené a tájékoztatását.

Városi Arany János Verseny szervezése az általános iskolák felső tagozatosai számára elmaradt, de Gárdonyiról szervezünk vetélkedőt, amelynek a kiírását már továbbítottuk az érintetteknek.

Nagykőrös, 2013. június 7.

 

                                                                                                          Suba Lajos

                                                                                                              elnök