„A száműzött írófejedelem”

Az Arany János Társaság ülésére

2013. május 17. 17 óra

 

 „A száműzött írófejedelem”

Herczeg Ferenc születésének 150. évfordulójára (Nobel-díjra jelölve: 1925)

 

Takaró Mihály irodalomtörténész előadása

 

 

Herczeg Ferenc és Nagykőrös

(Emlékek)

 

A nagykőrösi Arany János szobor felállítására (1908) meghirdetett közadakozásból a Kisfaludy Társaság sem hiányozhatott. A 202 korona adományukat megküldték, a felajánlók között volt Baksay Sándor, Benedek Elek, Beöthy Zsolt, Dalmady Győző, Gárdonyi Géza, Herczeg Ferencz, Kozma Andor, Lévay József, Szabolcska Mihály, Szilády Áron, Vargha Gyula és gróf Zichy Géza, hogy csak a legismertebb személyeket említsem.

 

Az 1926. október 24-én tartott felolvasó ülésen az országgal együtt ünnepelte meg a Társaság a legnagyobb élő magyar író, Herczeg Ferenc 40 éves írói jubileumát. Jókai és Mikszáth méltó utódaként szólt róla Benkó Imre elnök. „Társaságunk alapszabályaiban a tudomány, az irodalom és a művészeteknek Arany János szellemében, tehát az igaz magyar szellemben való művelését tűzte ki céljául. Ennek a magyar szellemnek és az áldott magyar földnek hódító erejére egyik legfényesebb példa Herczeg Ferenc…Herczeg Ferenc ünneplőinek sorában részt kell vennünk nekünk is, a nagykőrösi Arany János-Társaságnak....Nagyjaink megbecsülése olyan erénye nemzetünknek, amelyik egyik biztosítéka fennmaradásunknak. Hiszen éppen a mi nagy mesterünk, Arany írta meg: Nép, mely dicsőt, magasztost így magasztal / Van élni abban hit, jog és erő!”  (Széchenyi emlékezete 1860.)

 

Herczeg Ferenc Társaságunknak 1926. október 24-től „Tiszteleti tagja” lett. Az évkönyvi bejegyzés: Herczeg Ferenc író, Budapest I. Hidegkúti-út 53. (A Nagykőrösi Arany János-Társaság Évkönyvei. Második kötet 1926-27. Szerkesztette: Gaál László főtitkár.)

 

Az 1930. május 25-én tartott társasági közgyűlésen részt vett az akkori írók fejedelme Herczeg Ferenc, aki nagy megbecsülésként fogadta, hogy az „Arany János Társaság” tiszteleti tagjának választották. Ez alkalommal tartotta meg a székfoglalóját. A csoda c. novelláját olvasta fel, mellyel feledhetetlen élményt szerzett a jelenlévőknek. A Társaság ötödik évkönyvének nyitó írása lett a Herczeg Ferenc által felolvasott mű. (A Nagykőrösi Arany János-Társaság Évkönyvei. Ötödik kötet 1929-30. Szerkesztette: Dr. Törös László főtitkár.)

 

Nagykőrösnek és az Arany János Társaságnak is jelentős eseménye volt ez az alkalom, mert az író nem sűrűn járt vidékre.

 

Suba Lajos

   elnök

 

Időpont: 
2013. május 17., péntek - 17:00