Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv

az Arany János Társaság (AJT) 2019. június 7-én tartott éves és tisztújító közgyűléséről.


A közgyűlés helyszíne, időpontja: 2750 Nagykőrös, Hősök tere 6. Arany János Református Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium díszterme, 2016. június 7-én 16 óra.

A regisztráció az iskola dísztermében 15.30-tól folyamatos volt, a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete. Segítők: Sági Monika és Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna.

Suba Lajos, az egyesület elnöke 16 órakor köszöntötte a megjelenteket.

Ezt követően megnyitotta a közgyűlést.
Megállapította, hogy 28 fő van jelen. Bejelentette, hogy az alapszabályban foglaltak szerint a közgyűlés határozatképes.

Suba Lajos elnök kérte a jelenlévő tagokat, hogy jegyzőkönyv-vezetőnek Onhauszné Godó Benitát, hitelesítőknek Sági Monikát és Bencsikné Szilágyi Zsuzsannát fogadják el. Javaslatát a jelenlévő tagság ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

Napirend:
A közgyűlés összehívásának oka
- Az alapszabály módosítása a Ptk. 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően
- Tisztújítás – elnök, elnökségi tagok megválasztása
- A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása
- Az őszi program megbeszélése

1.  Az alapszabály módosítása a Ptk. 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Az elnök ismertette az egyesület alapszabályát, majd javaslatot tett annak módosítására, amelyet a jelenlévők tudomásul vettek és egyhangúlag jóváhagytak.

2. Tisztújítás – elnök, elnökségi tagok megválasztása

8-as pont módosítása: a tagság egyhangúlag elfogadta a módosítást – a 9 fős vezetés helyett 5 fő működik.
Az elnökségre a következő javaslatot tette Suba Lajos. (Az eddigi egyesület vezetősége az alapszabályban lefektetett előírás szerint vezette a szervezetet. Megbízatásuk lejárt. Közülük, az új előírásnak megfelelően öt tagot javasolt az elnök megválasztásra.

Elnöknek: Benkéné Szigeti Mártát (an.: Técsy Terézia, lakcíme 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 3. I/1) terjesztem elő. Kérem, szavazzanak! A jelenlévő tagok 27 igen szavazattal és 1 tartózkodással, Benkéné Szigeti Mártát az egyesület elnökének megválasztották.

Suba Lajos elnökségi tagnak javasolta: Dávid Istvánt (an.: Imre Ida, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Szilágyi u. 2.) Kérem, szavazzanak! A jelenlévő tagok 21 igen szavazattal és 7 tartózkodással Dávid Istvánt, az egyesület elnökségi tagjának megválasztották.

Suba Lajos elnökségi tagnak javasolta Utasi Esztert (an: Balogh Eszter, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Május 1. u. 8.) A jelenlévő tagok 28 igen szavazattal Utasi Esztert az elnökség tagjának választották.

Suba Lajos elnökségi tagnak javasolta Gyóni Ilonát (an:Burján Ilona, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 9/b. III/ 14) A jelenlévő tagok 28 igen szavazattal Gyóni Ilonát az elnökség tagjának választották.

Suba Lajos elnökségi tagnak javasolta Dr. Novákné Dr. Plesovszky Zsuzsannát (an: Boldis Mária, lakcíme: 2750 Nagykőrös, Petőfi u. 16.) A jelenlévők 28 igen szavazattal az elnökség tagjának választották.

3. A felügyelőbizottság tagjainak megválasztása

A titkár a felügyelőbizottság tagjaira javaslatot tett. Az eddigi egyesületi ellenőrző bizottság tagjai az alapszabályban lefektetett előírás szerint jól végezték a munkájukat. Az új előírásnak megfelelően, az elnök a létrehozandó bizottság három tagjának javasolta:
Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna, an: Pap Éva Mária (2750 Nagykőrös, Berzsenyi u. 15.). Kérem, szavazzanak! A jelenlévő tagok 28 igen szavazattal – egyhangúlag – Bencsikné Szilágyi Zsuzsannát a felügyelőbizottság tagjának megválasztották.
Köszönöm.
Sági Erzsébet Monikát, an: Adonyi Erzsébet (2750 Nagykőrös, Ceglédi út 11/b) A jelenlévő tagok 28 igen szavazattal – egyhangúlag – Sági Erzsébet Monikát a felügyelőbizottság tagjának megválasztották.
Onhauszné Godó Benitát, an: Nagyficsor Ilona Aranka (2750 Nagykőrös Mintakert u. 2.). A jelenlévő tagok 28 igen szavazattal – egyhangúlag – Onhauszné Godó Benitát a felügyelőbizottság tagjának megválasztották.

4. Az őszi program megbeszélése

5. Egyebek

Hozzászólások:
Dr. Novák László Ferenc: az általa vezetett Társaság 7 főből állt. A pénztáros nem tartozik a vezetőséghez. 1976-ban vette át a vezetést – akkor lett a múzeum adminisztrátora a pénztáros. 1925-44 –ig működött a Társaság. 1976-2010-ig ő vezette az AJT-t. Nagyon sok szép programot szervezett, Kiss István szobrát ő rendelte meg és vitte el Nagyszalontára. Reméli, az új vezetőség folytatja majd a hagyományt.

Gyóni Ilona: Régóta segíti a Társaságot. A következő csapatban is szívesen vállal részt. Az elnök személyére vonatkozó javaslata: Benkéné Szigeti Márta. Az elnök legyen régóta tagja Társaságnak,
legyen tekintélye, legyen olyan, aki bizonyított már az évek során. Alelnöknek: Dr. Szabó Attiláné Dr. Erdélyi Erzsébetet javasolta.
Arany János Társaság örökös tagja – címet adományozhatott régen, ilyen lehetne: Karsay Istvánné, Beke József, Hasznosi Lászlóné, Hartyányi Mária Piroska.
Az alapszabály tiszteletbeli elnök és tiszteletbeli tag jelölésekre tesz utalást.

Suba Lajos: Utasi Esztert javasolja a Társaság új vezetőségi tagjának. Jó lenne a fiatalabb korosztályt elérni.

Tóth Barna: megköszönte az eddigi vezetőség munkáját. Büszkék lehetünk az elődökre, azokra, akik létrehozták ezt a Társaságot. A temetői séták anyagát érdemes lenne megjelentetni. (Suba Lajos: a Kalendárium erre megfelelő fórum lenne.)
Tóth Barna: Török Évát javasolta vezetőségi póttagnak
Török Éva: a sok elfoglaltsága miatt nem tudja vállalni a pozíciót.

További javaslat, hozzászólás nem lévén a megválasztott új elnök az ülést bezárta.

Határozatok:
1/2019. számú (2019. 06. 07.) Az AJT módosított alapszabályának elfogadásáról.
2/2019. számú (2019. 06. 07.) Határozat a közgyűlésen történt tisztújításról, az elnökségi tagok megválasztásáról.
3/2019. számú (2019. 06. 07.) Határozat a rendkívüli közgyűlés által megválasztott felügyelő bizottságról, annak tagjairól.

Benkéné Szigeti Márta                                    Onhauszné Godó Benita
            elnök                                                    jegyzőkönyv-vezető

Hitelesítők:

Bencsikné Szilágyi Zsuzsanna                                  Sági Mónika
                  tag                                                              tag

Nagykőrös. 2019. június. 7.

Időpont: 
2019. június 7., péntek - 16:00