Előadás és Közgyűlés

 

 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2017/18. ÉVRŐL

 

Az éves közgyűlést 2018. június 8-án a református gimnázium dísztermében tartottuk 16 órától.

Taglétszám

2016-ban nyilvántartott tagunk 116 fő volt, közülük 46-an fizettek tagdíjat. 2017-ben 69 fő szerepelt a tagnyilvántartásunkban, közülük 51-en fizettek tagdíjat. A 2018. évi közgyűlésünkig 62 tagból 42 fő rendezte az éves befizetését. Az elmúlt éveket tekintve romlott fizetési morál és a programjaink látogatói létszáma is csökkent. A két éve nem fizető és programjainkat sem látogató tagtársak törlését javaslom, mert felesleges nyilvántartásuk és a meghívójuk kézbesítése is.

A Társaság taglétszáma 2018. június 8-án 62 fő. A közgyűlésen megjelent 20 tag. A közgyűlés egy óra elteltével szavazatképessé válik.

Előadás: Nagykőrös 650. Dr. Novák László Ferenc DsC. ny. igazgató, az AJT tiszt. elnöke: „Barangolás a 650 éves mezőváros múltjában”. 

Pénzügyek

A 2017. évi pénzügyi elszámolás szerint 201 januárjában a nyitó egyenleg 367 156 Ft volt. Az éves bevétel 79 000 Ft, míg a kiadás 214 795 Ft volt. 2017. december 31-én az Egyesület 231 361 Ft vagyonnal rendelkezett. A közgyűlés időpontjában 261.718 pénzkészletről számolhatok be. (Az ellenőrző bizottság beszámolóját Sági Monika ismertette.)

Társaságunk több tagja – különböző rendezvényeken és konferenciákon – felkérésre előadást tartott (Levéltári Konferencia – Suba Lajos elnök, Hartyányi Mária könyvtári előadásai, Magyar Örökség-díj laudáció – Suba Lajos elnök).

Az eltelt év eseményei

Kiemelkedő eseménye volt társaságunknak, hogy a tiszteletbeli elnök és az elnök levélben, utóbbi közmeghallgatáson szóban is elmondta az ellenvéleményét az Arany család szoborcsoport felállításáról. Sajnos nem talált meghallgatásra a javaslatunk, így 2018. nyarán a polgármester elképzelése szerint valósult meg.

2017. őszén – mint minden évben – Nagyszalontán jártunk. A 93. évében járó Dánielisz Endre tanár úr szeretettel mutatta be az ikervárost a kőrösi vendégeknek.

Emlékév 200 - Az Arany János Társaság felkérésére és meghívására, az Országos Arany János Emlékbizottság tagjai és az Arany kutatók tudományos konferenciájára került sor, a halhatatlan költő születésének 200. és halálának 135. évfordulóján. Köszöntőt mondott Suba Lajos elnök. Hét előadást hallgathattak meg az érdeklődők a tanítóképző főiskola Gulyás Lajos termében. Dr. Korompay H. János elnök és Dr. Dávidházi Péter társelnök, aki a szónoki beszédet is mondta megtisztelte programunkat. Az AJT előadói voltak: NOVÁK LÁSZLÓ FERENC, az MTA doktora, az Arany János Társaság tiszteltbeli elnöke, az Arany János Múzeum c. igazgatója és NOVÁKNÉ PLESOVSZKI ZSUZSANNA, PhD, közép- és főiskolai magyartanár. Az ülés után az előadók megkoszorúzták a nagy tanári kar szoborcsoportot, majd részt vettek a városi ünnepen, ahol elhelyezték az e mlékezés koszorúit.(2017.10.20.)

Az Arany János Társaság és az AJDE (gimnázium öregdiákjainak egyesülete) képviseletében javaslatomat megküldtem a Nagykőrös város Településképi Arculati Kézikönyvhöz.

A Nagykőrösi Települési Értéktár Bizottsághoz, 2017. november 15-én nyújtottam be a „gombosfa” – fejfa javaslatomat. 2018. március 26-án pedig „a nagykőrösi tájnyelv” – a nagykőrösi nyelvjárás javaslatomat juttattam el a döntéshozóknak. Mindkét javaslatot a városi értéktár bizottság a tavaszi ülésén befogadta.

Az Arany-család megtalált eredeti fotóját a PIM kiállításán mutatták be a nyilvánosságnak. Az eddig ismert 1914-es Vasárnapi Újságban megjelent kép egy tükörkép, amelyről nem tudjuk, hogy mikor, milyen célból és ki készítette? Eddig ezt tartották – a szakirodalom és a kutatók is – az eredeti egyetlen képnek. A társaság által készíttetett 4 képeslap egyikén is ez a családi fénykép látható. 

A 2018. március 14-i nagyszalontai Csonatorony ünnepségére szóló meghívó elmaradásával kapcsolatban a projekt igazgató (2018. április 6-án írt levelemre) arról tájékoztatott, hogy a március 9-én feladott levélben szerepelt számomra is a meghívó. Sajnos a címet és az ajánlott levél azonosító számát a mai napig nem küldte el részemre. Az ismert, hogy a város a polgármesterrel és egy újságíróval képviselte Nagykőröst!

Az Arany János Társaság a 2018. évi közgyűléséig a tervezettnek megfelelően megtartotta.

2018. március 23. Nagykőrös város 650. évf. Rácz Péter vetített képes előadása az egykori mezőváros piacterén.

A civilszervezetek (15-en nyújtottak be igényt) pályázatán 50000 Ft-ot, a legalacsonyabb összegű támogatást kapta.

Április 27. Nagykőrös 650. Dr. Szabó Attila ny. főisk.okt.: A városi autonómia kiteljesedése Nagykőrösön 1848-ban. – Dr. Erdélyi Erzsébet nyelvész, irodalomtörténész, ny. főisk. docens: Háromgenerációs várostörténet. A Beretvás család három generációjáról.

Május 25. Nagykőrös 650. Tyukodi Márton Az első Kőrösön írt irodalmi mű. 1641. Dr. Papp Ferenc ref. lelkész, egyetemi docens, intézetvezető: Tyukodi Márton és könyve nagykőrösi vonatkozásai; Dr. Szetey Szabolcs református lelkész, tanszékvezető főiskolai docens: Tyukodi Márton könyvének és prédikációinak felépítése c. tartott előadást.

A nagyszalontai kirándulást a sok program miatt ebben az évben nem szervezzük meg.  

A 2010-ben megválasztott vezetőség harmadik 3 éves megbízatása jár le 2019-ben. Az új jogszabályok miatt módosítanunk kell az alapszabályunkat. Az aktualizálások között szükségesnek tartom a vezetőség – szabályokban foglalt – 3 főre történő csökkentését és a nem teljesíthető pontok kihagyását. Dr. Törös Klára ügyvédnő készíti el az új alapszabály javaslatot, amelyet a tagságnak a közgyűlésen kell elfogadni. Erre várhatóan 2019. június első pénteki napján kerül sor. Városi Arany ünnep. Október 19. péntek 13.45 óra, ref. templomkert, majd a ref. gimn. díszterme 16 óra. Arany János születésének 201., halálának 136. évfordulója. Emlékezés a halhatatlan költőre és a nagykőrösi évekre. Díszvendég, ünnepi szónok: Szilágyi Márton (DsC) irodalomtörténész, az ELTE XVIII-XIX. századi Magyar Irodalomtörténeti Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Megköszönöm az előadásainkra eljáró hűséges tagtársaink részvételét, támogatását.

Nagykőrös, 2018. június 8.

                                                                                                           Suba Lajos

                                                                                                                 elnök