ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014/15. ÉVRŐL

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2014/15. ÉVRŐL

Taglétszám

2014. 107 fő (43-an fizettek tagdíjat 2014. június 3-ig); tagdíjat befizető 2015. 06. 12-ig 41 fő. A tagok közül 20-25 fő látogatja programjainkat.

A társaság taglétszáma 2015. június 12-én 115 fő. A közgyűlésen …. tag jelent meg.

2014. évi elszámolás                                      

Nyitó egyenleg 2014.01.01.                                                           

Pénztár

 121 980 Ft

Bank

   36 895 Ft

 

 158 875 Ft

Bevétel                                                                                            

Tagdíj

 105 700 Ft

Önkormányzati támogatás

   70 000 Ft

Bankkamat

      996 Ft

 

 176 696 Ft

Kiadás                                                                                            

Nagyszalontai útiköltség

 70 000 Ft

Előadók útiköltsége

 31 900 Ft

Előadói díj Medvigy Endre

 30 000 Ft

Bankköltség

   7 430 Ft

 

 139 330 Ft

                                                                                                        

Záró egyenleg 2014.12.31.                                                            

Pénztár

   15 780 Ft

Bank

 180 461 Ft

 

 196 241 Ft

                                                               

Nagykőrös, 2015. január 27.                                                        

2014. szeptember 25-én, Dr. Novák László Ferenc, a társaság tiszteletbeli elnöke, könyveiből és egyéb kiadványokból 339 db-ot és 442 db. a Társaság által kiadott Évkönyvet adott át a gimnázium könyvtárának, valamint a társaság tagjainak.

2014. szeptember 26. péntek 17 óra, a Református Gimnázium díszterme
dr. Erdélyi Erzsébet főiskolai docens, társaságunk tagja: „Határokon járok örökké” címmel, a határon túli irodalom sokszínűségét mutatta be. (Tagok 26; diákok 36 fő)

2014. október 22. szerda, 13.45 városi Arany János Ünnepség
A költő-tanár halálának 132. évfordulója emlékére ünnepi beszédet mondott: Zalán Tibor, egyetemi tanár, József Attila díjas költő, a gimnázium egykori diákja, majd a munkásságukról beszélt az Arany János Társaság tagjainak, 16 órától a ref. gimnázium dísztermében. (Tagok 22; diákok és vendégek 32 fő)

2014. november 8. szombat, kirándulás Nagyszalontára, indulás 7 órakor, érkezés 18 órakor, autóbuszos kirándulás Nagyszalonta
A református gimnázium, az öregdiákok egyesülete és az Arany János Társaság tagjainak látogatása az ikervárosban. Utunkat a város 50000 forinttal támogatta.

2014. november 13-án Radnóti Miklósra emlékeztünk. A költő halálának 70 évfordulója alkalmából „Radnóti-versünnepet” rendeztünk. Az ifjúsági kategóriában 29, a felnőttben 10 vers hangzott el a költőtől. Gyóni Ilona vezetőségi tagunk kezdeményezésére a társaság mellett a középiskolák tanárai és diákjai (Petőfi S. Á.I.) is elfogadták a meghívásunkat.

Január 27. kedd 16 óra, a Református Gimnázium igazgatói iroda
Vezetőségi értekezlet. Az év programtervezetének elkészítése.

Március 7. szombat 8-19 óra
Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ és az Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium díszterem
XII. KÁRPÁT-MEDENCEI MAGYAR KÖZÉPISKOLAI ARANY JÁNOS BALLADAMONDÓ VERSENY megrendezésére került sor.
Egy elődöntős csoport versenyének helyszíne a gimnázium díszterme volt. Az itt eredményesen és döntőbe jutott Owaimer Adrián végül bronz fokozatot ért el és az Arany János Társaság díját is neki adta át Suba Lajos társaságunk elnöke. 114 diák versenyzett, ami jelentős létszámnövekedést jelentett az előző rendezéshez képest. A zsűri elnöke Császár Angela Jászai Mari-díjas színművész, a Színművészeti Egyetem tanára volt.

Március 27. péntek 17 óra, a Református Gimnázium díszterme   
Gévai Imre a ceglédi Szent Kereszt Katolikus Általános Iskola és Óvoda Kocséri tagintézményének a vezetője „Egy elsüllyedt világ - Bözödújfalu és a székely szombatosok története” címmel tartott vetítettképes előadást. A hallgatóság nagy figyelemmel követte a rendkívüli történetet. (Tagok 19; diákok 25 fő)

Április 24. péntek 17 óra, a Református Gimnázium díszterme     
Magyari Barna (nagyszalontai születésű) költő:
„Arany János zoknijában lábujjhegyen lép felém Nagyszalonta.” A költő már délelőtt megérkezett és a gimnázium néhány osztályában előadást és verseiből bemutatót tartott. (Tagok 11; diákok 15 fő)

Május 20. Nagykőrös Város Önkormányzata a Társaság előadásait és a nagyszalontai kirándulást 50.000 forinttal támogatta.

Május 29. péntek 17 óra, a Református Gimnázium díszterme      
Karikó Éva iskolánk egykori növendéke, szerkesztő, író:
„Böjte Csaba munkássága, tevékenységének tanulságai mindannyiunk épülésére” (Tagok 12; diákok 21 fő)

Június 12. péntek 16 óra, a Református Gimnázium díszterme
Közgyűlés
Dr. Novák László Ferenc tiszteletbeli elnök:
„Az Alföld költője Petőfi Sándor és Nagykőrös”

Október 3. v. 10. szombat 6-18 óra, Nagyszalonta kirándulás        

Október 22. csütörtök városi ünnepély 13.45
Társasági ülés 16 óra, a Református Gimnázium díszterme
Díszvendég: dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár, a Károli Gáspár Református Egyetem címzetes főiskolai tanára, egyházzenész meghívása (felkérés alatt)

Megköszönöm minden tagtársunknak (Dr. Erdélyi Erzsébet, Hartyáni Mária, Benkéné Szigeti Márta, Dr. Novák László Ferenc és Tóth Barna) mindazt a munkáját, amit a város kulturális életében tett.

Az előző évi közgyűlésen felvetett javaslatokról:
A Törös László emlékpark kérdését nem vetette fel senki a képviselőtestületben, de az utca kérdését az önkormányzat – szerintem – megnyugtató módon végleg lezárta. A 2010-ben történt kezdetek után 2015-ben lesz végre (dr.) Törös László utca. Az egykori Arany kutatóról, gimnáziumunk tanáráról az eddig Erdei Ferenc nevét viselő utcát nevezte át a képviselőtestület. (Az MTA az előző rendszerben vállalt tevékenysége miatt megszüntetésre javasolta az említett személyről elnevezett utcákat.) A bizottságok javaslatának figyelembe vételével Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 30-i ülésén döntött az utcaátnevezésről. Az avatásról a POHI értesíti a társaságot és szeretettel meghívja az elnököt, valamint a tagságot erre az ünnepi alkalomra.

A tagdíjak befizetése folyamatosan történik. A tagtársak egy csoportja példás módon, az első előadás alkalmával már befizette a soros összeget. A közgyűlés határozatát betartva „A nem fizető tagot az 1 év elteltével felszólítjuk és amennyiben 1 hónap alatt nem rendezi a hátralékát a vezetőség javaslatára az éves közgyűlés kizárja őt a tagok közül.”

Az ifjúság jelentős számban látogatta a rendezvényünket, de egy ifjúsági tagozat alapítására eddig nem került sor. Amennyiben ezt szeretnénk kérek jelentkezőket, akik meghirdetik, plakátozzák és szervezik az alakuló ülést.

Egyéb elnöki javaslatok:
A Társaság üléseiről video felvételeket készíttettünk, amit 4 DVD-re másolva ingyenesen biztosítunk tagjainknak. Kérem, hogy az igényüket most jelezzék a tagtársak. Az éves programok tájékoztatóját, meghívóját a megadott e-mail címre időben elküldtük. A postai kiküldés sajnos egy esetben elmaradt.

Nagykőrös, 2015. június 12.

Suba Lajos
elnök