ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2013/14. ÉVRŐL

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 203/14. ÉVRŐL

Taglétszám

2010. 101 fő (62-en fizettek tagdíjat); 2011. 105 fő (46-an fizettek tagdíjat); 2012. 108 fő (72-en fizettek tagdíjat); 2013. 107 fő (54-en fizettek tagdíjat); 2014. 107 fő (43-an fizettek tagdíjat 2014. június 3-ig);

A társaság taglétszáma 2013. június 5-én 107 fő.

A tagok közül 20-25 fő látogatja programjainkat.

2013. évi elszámolás

Nyitó egyenleg 2013.01.01.                                                           

Pénztár:

42 096 Ft

Bank:

104 880 Ft

 

146 976 Ft

Bevétel                                                                                            

Tagdíj:        

67 100 Ft

Bankkamat:

709 Ft

 

67 809 Ft

Kiadás

Előadói díj Takaró Mihály:

50 000 Ft

Bankköltség:

5 910 Ft

 

55 910 Ft

                                                                                                        

Záró egyenleg 2013.12.31.                                                            

Pénztár:  

121 980 Ft

Bank:

36 895 Ft

                

158 875 Ft

Nagykőrös, 2014. január 22.                                                                                                

2013. október 22-én, 13.45-kor városi Arany János Ünnepséget rendeztünk, a költő-tanár halálának 131. évfordulója emlékére. Ünnepi beszédet mondott: Vári Fábián László, kárpátaljai költő, majd az elszakított területen élő irodalmárok lehetőségeiről és munkásságukról beszélt az Arany János Társaság tagjainak, 16 órától a ref. gimnázium dísztermében.

2013. október 26-án, szombaton, autóbuszos kirándulást szerveztünk, az érdeklődőknek. A református gimnázium, az öregdiákok egyesülete és az Arany János Társaság – névadójára emlékezve – tagjai meglátogatták az ikervárost, megtekintették a település nevezetességeit.

2013. november 5-én az Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium humán munkaközössége Arany János szavalóversenyt rendezett a diákoknak. A zsűri elnökének az Arany János Társaság alelnökét Benkéné Szigeti Mártát kérték fel, aki elismeréssel szólt a tanulók felkészültségéről és szereplésükről.

2013. november 6-án Az Arany János Társaság és az Arany János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium humán munkaközössége irodalmi vetélkedőt rendezett Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából. Ezen a délutánon kilenc csapatban 27 diák mérte össze tudását két korosztályban: hat 5-6. osztályos és három 7-8. osztályos csapat képviselte a Petőfi, a Rákóczi, a kocséri Gábor Áron Általános Iskolát, valamint a gimnáziumot. Köszönet Gyóni Ilona, dr. Erdélyi Erzsébet, Benkéné Szigeti Márta, dr. Böőr László, Szokonyáné Berecz Eszter és Ongauszné Godó Benita tagtársainknak a színvonalas lebonyolításért.

2014. január 13-i ajánlásában Suba Lajos társasági elnök támogatta „Arany-út” program felvételét az „Nagykőrösi Értéktárba”.

2014. január 23-án, csütörtökön 16 órakor, a Református Középiskola igazgatói irodájában tartottuk meg a vezetőségi ülést és állítottuk össze a 2014. évi programtervezetet.

2014. március 2-án, vasárnap Suba Lajos a társaság elnöke, gimnázium igazgató részt vett Arany János születésének 197. évfordulójára tartott nagyszalontai városi ünnepségen és koszorút helyezett el a halhatatlan költő szobránál.

Az első felolvasó ülésünkre 2014. március 28-án, pénteken 17 órakor került sor a Református Középiskola dísztermében. Dr. Váradi-Kusztos Györgyi Kisbán Bánffy Miklós az irodalmi kánon peremén és Gy. Dávid Gyula építész: Az építész Bánffy Miklós c. előadására került sor. Benkéné Szigeti Márta alelnök bevezetője után ez alkalommal két előadást hallgathatott meg a tagság.

2014. április 7-én a város Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 70000 Ft. támogatást szavazott meg a társaság kiadásaira (előadói tiszteletdíj, évkönyv megjelentetés).

A második felolvasó ülésünkre 2014. április 25-én, pénteken 17 órakor került sor a Református Középiskola dísztermében. Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő: Dante –fordítások címmel tartotta meg a vetítettképes és zenei aláfestésekkel színesített előadását. Gyóni Ilona vezetőségi tag ismertette az előadó életútját, majd Bodrogi Ágnes, a gimnázium öregdiákja „Duna-Tisza köze” c. versével köszöntötte a költőt. Az előadás végén Kaiser László költő, a Hungarovox Kiadó igazgatója az előadó megjelentetője a Baranyi-életművel kapcsolatban elmondta, hogy a nem mindennapi hatás titka: a tehetség, a tudás és a tisztesség, amit mindvégig éreznek az olvasók a Kossuth- és József Attila díjas költő verseiben.

A harmadik felolvasó ülésünkre 2014. május 23-án, pénteken 16 órakor került sor a Református Középiskola dísztermében. dr. Medvigy Endre irodalomkutató: Egy temetetlen székely író – Nyírő József címmel tartott előadást az érdeklődő tagoknak és megjelent középiskolás diákoknak.

Közgyűlés 2014. június 6. péntek 16 óra – Református Gimnázium díszterme

Az év további tervezett programjai:

Szeptember 26. péntek 17 óra – Református Gimnázium díszterme
dr. Erdélyi Erzsébet főiskolai docens: A határon túli irodalom sokszínűsége

Október 22. 13.45 szerda – városi Arany János ünnepély
Társasági ülés 16 óra, Református Gimnázium díszterme
Díszvendég: Zalán Tibor költő, dramaturg – József Attila – díjas költő

November 8. szombat
Kirándulás Nagyszalontára, indulás 7 órakor, érkezés 18 órakor

Megköszönöm minden tagtársunknak (Dr. Erdélyi Erzsébet, Hartyáni Mária, Benkéné Szigeti Márta, Dr. Novák László) mindazt a munkáját, amit a város kulturális életében tett.

Az előző évi közgyűlésen felvetett javaslatokról:

Az üléseink a jövőben is pénteki napon 17 órakor kerülnek megtartásra. Az előadók külön kérésére ez 16 óra is lehet.
A Törös László utca kérdését az önkormányzat lezárta. A 2010-es kezdetek után talán 2014-ben lesz dr. Törös László tér, az egykori Arany kutató lakóházával szembeni térből.
Lett a városnak „Országzászlója” is, igaz nem olyan, mint amit a lakosságnak megmutattak az önkormányzati lapban, hanem egy egészen más. Nekünk ilyen jutott, ennek is örülni kell, mert eddig még ilyen sem volt.
A tagdíjak befizetésére tett kérésünk nem talált fogadtatásra, mert nemhogy az első negyedév végéig, de a félévig sem történt meg a befizetés.
A közgyűlés határozatát betartva „A nem fizető tagot 1 év elteltével fel kell szólítani és amennyiben 1 hónap alatt nem rendezi a mulasztását a vezetőség javaslatára az éves közgyűlés kizárja.”

Egyéb elnöki javaslatok:

A Társaság üléseiről video felvételeket készíttettünk, amit DVD-re másolva ingyenesen biztosítunk tagjainknak. Kérem, hogy az igényüket a jelenléti íven jelezzék a tagtársak. Az éves programok tájékoztatóját, meghívóját a megadott e-mail címre időben elküldtük.

Emlékezzünk elhunyt tagtársainkra: Mártonfalvi Pálnéra és Dr. Kovács Gáborra (2013. november 19.)

Nagykőrös, 2014. június 6.

Suba Lajos
elnök