ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2011/12. ÉVRŐL

 

ELNÖKI BESZÁMOLÓ A 2011/12. ÉVRŐL

 

Taglétszám

2010. 101 fő

2011. 105 fő

2012. 108 fő

A fenti tagok közül 13-an nem fizettek az elmúlt években tagdíjat és egyetlen alkalommal sem látogatták programjainkat.

2011-ben 63-an, 2012-ben, eddig 44-en fizették be az éves tagdíjat.

Szükséges az alapszabályban foglaltak következetes betartása.

Határozati javaslat: „A 2010. szeptember 24-i tisztújító közgyűlés óta tagdíjat nem fizető és a társaság programjaitól távol maradó tagokat a közgyűlés 2012. június 9-én kizárta a Nagykőrösi Arany János Társaságból.” 2012-1./06.09. sz. hat.

A 2009. évi közgyűlés hagyta jóvá a nyugdíjasok számára az 500 és aktív dolgozóknak az 1.000 Ft. tagdíjat. Egy meghívó postai kiküldése 105 Ft. Az ülésekre meghívott (nem helyi) előadók tiszteletdíja és útiköltsége kb. 10-15.000 Ft. Vendéglátás az ülések után.

Vezessük-e be a belépődíjat az előadásainkra a nem tagok számára? (300-500 Ft.)

A bevételek növelése érdekében támogatók felkérése indokolt, amit a tagság közbenjárásával lehetne megvalósítani.

Az Önkormányzattól megjelölt feladatra lehet évente pályázni, amit csak a megjelölt célra lehet felhasználni, működésre nem.

Javaslat: a tagdíj befizetése legkésőbb az első programon történjen meg, de igyekezzünk elérni, hogy az előző év utolsó alkalmán rendezzék a tagok a következő év befizetését.

 

2011. évi elszámolás

Tagdíj: 36.500 Ft.

Záró egyenleg 2011. 12. 31.

Bankszámlánkon: 9918 Ft

Pénztárban: 52.440 Ft.

Összesen: 62.358 Ft.

 

2011. október 7. péntek Református Középiskola díszterme

Az Arany János Református Gimnázium bibliotékájának fejlődéstörténete. Előadó: Hajdu Andrea könyvtárpedagógia-tanár, Pest-megyei szaktanácsadó.

2011. október 21. pénteken 13.45. Református templomkert

Városi Arany János Ünnepség, a költő-tanár Nagykőrösről való távozásának 151. évfordulója emlékére. Ünnepi beszédet mondott: Szentmártoni János, költő, a Magyar Írószövetség elnöke. Az Arany János Társaság tagjaival 16 órától beszélgetett az elnök úr, a református gimnázium dísztermében.

2011. november 12. Nagyszalontára szervezett kirándulást az egyesület. 32 fő vett részt a programon, közülük 13 tagtársunk, amit a város 100.000 Ft-tal támogatott.

2011. december 9. péntek 17 óra, Református Középiskola díszterme

Cziró vagy Orczy? Orczy-portrék Barcsaytól, Aranytól címmel előadást tartott Egyed Emese irodalomtörténész, költő, a kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem magyar irodalom tanára.

2012. január 31. kedd 16 óra, Református Középiskola díszterme

Vezetőségi ülés. A 2012. évi program összeállítása.

2012. február 28. kedd 17 óra, Református Középiskola dísztermébe

A Jalsoviczy család meghatározó tagjainak munkássága Nagykőrösön címmel hallgattuk meg tagtársunknak, Mészáros László történész-muzeológusnak az előadását. Az alkalomra megjelentek a család tagjai.

2012. március 2-3., péntek-szombat Arany János Művelődési Központ

XI. Országos és Határon Túli Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny. A zsűri tagja volt Prof. Dr. Novák László Ferenc a Társaság tiszteletbeli elnöke, a verseny kitalálója és első meghirdetője. Társaságunk értékes jutalmakat ajánlott fel.

2012. április 24. kedd 17 óra, Református Középiskola díszterme

Arany János ma címmel Dr. Füzi László irodalomtörténész, a Forrás c. irodalmi folyóirat főszerkesztője tartott előadást.

2012. május 25., péntek 17 óra, Református Középiskola dísztermébe

A Toldy Ferenc-díj átadó ünnepsége. Tóth Tibor ny. gimnázium igazgatót, Társaságunk egykori elnökét, Prof. emeritus Dr. Imre László akadémikus, irodalomtörténész „Arany János és a kálvinista etika” című előadásával köszöntötte. A díj átadásán részt vett a Magyar Irodalomtörténeti Társaság vezetősége. A díjat Prof. emeritus Dr. Sipos Lajos adta át.

Tervezett programjaink a hátralévő hónapokban:

2012. szeptember 20 v. 27. kedd. Egy felvidéki vagy kárpátaljai irodalmár meghívása.

2012. október 19., péntek 13.45. Városi Arany János Ünnep. Szónok: L. Simon László államtitkár, költő, a Nemzeti Kulturális Alap elnöke (lemondta a közreműködést). Ünnepi beszédet mond Darvasi Zoltán a nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum igazgatója, aki 16 órától a Református Középiskola dísztermében „Csonka torony nyúlik a felhőbe” címmel előadást tart az érdeklődőknek.

A 2011. évi közgyűlésen felvetett javaslatokról:

Dr. Novák László Ferenc felszólalásában javasolta, hogy vezessük be a pártoló tagsági viszonyt. Forduljunk a különböző szervezetekhez támogatásért. A tagdíj elmaradása miatt érvényesítsük az alapszabályzatunkban szereplő kizárást. Évkönyv megjelentetésének lehetősége (Házi fénymásolati forma, díszesebb borítóval. Az előadók számítógépen eljuttatott anyagainak szerkesztett változatának kiadása.). Más tudományos munkák bemutatása. Nagyszalonta „ikervárosi” kapcsolatának erősítése.

Dr. Erdélyi Erzsébet felszólalásában az előadásoknak a Társaság honlapján való elhelyezést javasolta, ill. a ref. gimnázium évkönyvében önálló részként való elhelyezését is felvetette. Az Arany-Híd Társaság programjaival egyeztetetten hirdessük meg az előadásainkat. (Javaslat a keddi nap.) Abony- Györe család – „Egy tű elvitelét sem szabad támogatni a városból!”

Karsay Margitka néni felszólalásában a Balladamondó verseny rendezését és Arany János születésének 200. évfordulójára hívta fel a tagság figyelmét. Mindkettőben vállaljon főszerepet a Társaság. Az Önkormányzati Hírek c. lap is tájékoztasson rendszeresen a Társaság üléseiről.

Dr. Böőr László kérte, hogy a férj és feleség szerepeljen külön tagként a mindenkori névsorban.

Szigeti Márta alelnök javasolta a vendégek toborzását, valamint a pénteki nap helyett egy hétköznap délutáni rendezést szerencsésebbnek tartana. Kérte a Társaságot, hogy állásfoglalásban tiltakozzon az Arany János Múzeum leminősítése és csökkentett működtetése ellen.

Tóth Barna a múzeumok éjszakáján szervezett programokba való bekapcsolódást kezdeményezte, valamint kérte az ellenőrző bizottság beszámolóját a Társaság pénzügyi helyzetéről.

Dr. Plesovszky Zsuzsa kiállt az irodalmi és néprajzi kincseink városban tartása mellett.

Gyóni Ilona vez. tag javasolta, hogy a múzeum megyei tulajdonból kerüljön át városi tulajdonba.

 

Egyéb javaslatok:

A Társaság üléseiről video felvételeket készíttettünk, amit kb. 300 Ft. önköltségi áron biztosítunk az igénylő tagoknak.

Arany János születésének 200. évfordulója ünnepi program tervezése.

A Társaság ülésein megjelent országos szervezetek jeles személyiségeinek véleménye.

Városi Arany János Verseny szervezése az általános iskolák felső tagozatosai számára.

A Társaság életébe igyekezzünk bevonni az iskolák magyar tanárait.

Egy-egy évfordulós irodalmár munkásságához kötődő pályázat vagy verseny meghirdetése.

 

Nagykőrös, 2012. június 8.

                                                                                                          Suba Lajos

                                                                                                              elnök