Beszámoló a Nagykőrösi Arany János Társaság 2019. évi tevékenységéről

Beszámoló a Nagykőrösi Arany János Társaság 2019. évi tevékenységéről

A tavaly júniusi választás után a Társaság első vendége dr. Nyilassy Balázs egyetemi tanár, a KRE docense, az irodalomtudományok kandidátusa volt, aki az 2019. október 22-i Arany koszorúzási ünnepségen tartott értékes emlékező beszédet és utána a felolvasó ülésen érdekes előadást ,,Töprengések az Arany-balladák újraértelmezései körül” címmel.

A 2020-as év első február 5-i felolvasó ülésének előadója dr. Dávid István orgonaművész a nagykőrösi református kórus történetéről tartott érzelemgazdag múltat idéző vetítettképes előadást ,,Három évtized harmóniában címmel, amelyen a jelent képviselve az egyház kiváló kórusa is közreműködött.

A februári felolvasó ülésen Hartyányi Piroska zenetanárnő születésnapi köszöntője és értékes életútjának színes bemutatása történt Laczkóné Pálfi Alojzia főiskolai tanár segítségével sok érdeklődő részvételével.

Februárban hirdettük meg az összetartozás éve alkalmából a Nagykőrösi Arany János Református Általános Iskolával és a nagyszalontai Arany Egyesülettel közösen a ,,Nagyfalutól Budáig – Toldi Miklós nyomában” című nemzetközi rajzpályázatunkat 11-13 éves tanulók számára. Azt hittük, a kialakult járvány elsöpri a pályázatot, de nagy

örömünkre több pályamű is érkezett. Ennek díjait adtuk át jelen közgyűlésünkön.

Március 3-án, Arany János születésnapján Gyóni Ilona vezetőségi tag a Társaság nevében koszorút helyezett el a Hősök terén álló szoborcsoporton Arany János ülőszobrára. Ezzel hagyományt szeretnénk teremteni.

A vírus megjelenése előtti utolsó pillanatban március 6 – 7-én került sor a XIV. Kárpát-medencei Magyar Középiskolai Arany János Balladamondó Versenyre, amelynek a kiírói között Társaságunk ismét nem szerepelhetett. A zsűri három tagja Halmai Mária, Marton Gézáné és Onhauszné Godó Benita sem mint a Társaság tagjai nyertek meghívást, de mindez nem változtat azon a tényen, hogy a Középiskolai Arany János Balladamondó Verseny megalapítója 1982. október 22-én dr. Novák László az Arany János Társaság tiszteletbeli elnöke volt.

Kérem a közgyűlést, fogadja el, hogy levélben forduljunk a rendezőkhöz, hogy a későbbiekben Társaságunk is szerepeljen a kiírok között.

Sajnos a Társaság további programja a vírus elleni védelem miatt módosult. Ezért nem tudott eljönni előadását megtartani március 20-án Buda Ferenc József Attila és Kossuth-díjas költő. Helyette egy képzelt interjút küldtem el on-line a Társaság tagjainak.

Ezt követte volna az április 3-i közgyűlés, amelyet – a rendelet értelmében nem tarthattunk meg – és most pótolunk.

Társaságunk következő eseményén az április 17-i felolvasó ülésen Batár Zsolt Botond történész tartott volna előadást ,,A magyarság sorsfordulói a honfoglalástól a trianoni békediktátumig” címmel. Az előadó a Társaság tagjait megtisztelve ,,A Magyar Királyság területe” címmel írt egy kis eszmefuttatást, melyet on-line formában küldtem el a Társaság tagjainak.

Májusban egy hasznos kirándulást terveztünk Nagyvárad megismerésére. Gyóni Ilona az AJT vezetőségi tagja a tavalyihoz hasonló lelkesedéssel fogott a szervezéshez. Már volt buszunk, idegenvezetőnk, programunk, amelyeket ismét elő tudunk venni, ha a lehetőségek megengedik.

Június 4-én a városi megemlékezés keretében a Társaság nevében virágot helyeztem el a trianoni kopjafánál a 100. évforduló alkalmából. Ezzel is hagyományt kívántam teremteni.
Szeptember 5-én az Arany napokon jutalmaztuk volna a nemzetközi rajzpályázat résztvevőit, és nyílt volna kiállítás legszebb munkáikból az Arany János Közérdekű Muzeális Gyűjtemény épületében. Ezt pótoltuk részben az ülés elején.
A kiállítás egyébként októberben Nagyszalontán is megrendezésre került volna.
A legjobb rajzok a Nagykőrösi Kalendárium 2021 es számában meg fognak jelenni, ezzel is népszerűsítve Társaságunkat.

 

Nagykőrös, 2020. szept.17.

Szigeti Márta elnök