Érdekfeszítő előadás a készülő Arany-szótáráról

Cikk a Kék Nefejelcs Nagykőrös 2013. március 29-i lapszámából.

BEKE JÓZSEF

Nyugalmazott magyar szakos tanár, nyelvtudós

Cegléden született 1934. június 6-án. 1952-ben kezdte tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom szakán, ahol 1956-ban szerzett tanári oklevelet. Tanára volt többek között Mészöly Gedeon nyelvészprofesszor is. Első munkahelye 1956-tól 1964-ig a kunszentmártoni József Attila Gimnázium volt. 1964-ben költözött feleségével Kecskemétre és a Bányai Júlia Gimnáziumban lett a magyar nyelv és irodalom tanára. 1995-ig, 31 évet tanított ebben a gimnáziumban, 22 évet igazgatóhelyettesként 1966-tól 1988-ig.
1973-tól 1991-ig a Katona József Társaság jegyzője volt. A társaság ezen időszakának tevékenységét, történetét fel is dolgozta. Jelentősek Katona József Bánk bán című drámájának, Zrínyi Miklós műveinek nyelvezetével és Radnóti költői nyelvével kapcsolatos kutatásai.
Nevéhez köthető a Bánk bán-szótár, melyet Orosz László 1983-as kritikai kiadásának szövege alapján készített el. A kötet 1991-ben, Katona József születésének 200. évfordulója alkalmából jelent meg a Katona József Társaság kiadásában. A kötetért a következő évben megkapta a Magyar Irodalomtörténeti Társaságtól a Toldy Ferenc-díjat.
Következő nagy vállalkozása a Zrínyi-szótár elkészítése volt. A munkára Kovács Sándor Iván professzor kérte fel. A kötet több mint tíz évig készült, végül 2004-ben jelent meg a Zrínyi-könyvtár 5. köteteként az Argumentum Kiadónál. 2009-ben jelent meg Radnóti Miklós írói szókészletét feldolgozó, 5153 címszót tartalmazó szótára. Jelenleg Arany János költői nyelvének feldolgozásán munkálkodik, melynek megjelenését 2017-re, a költő születésének 200. évfordulójára tervezi.

Elismerései: 1992. Toldy Ferenc-díj, 1994. Kecskemét Városért Oktatási Díj, 2001. Pilinszky János-díj. Kecskemét Év embere díj (2004)

Forrás : Petőfi népe .- 56. évf. 300. sz. (2001. dec. 27.), p. 4., Révai Új Lexikona .- 2 .- 634. p. , Petőfi népe .- 49. évf. 130. sz. (1994. jún. 4.), p. 4.